Rezervuok užsiėmimą

Išlaisvink savo vidinį potencialą.

Rezervuok koučingo užsiėmimą – pirmas VISADA NEMOKAMAS!
Investicija į antrą ir kitas užsiėmimo sesijas – 30 Eur/užsiėmimas.

Pasirink pageidaujamą užsiėmimo datą ir laiką kalendoriuje žemiau.

Kaip prisijungti prie nuotolinio užsiėmimo

Rezervavę laiką, virš šio teksto esančiame kalendoriuje, į kalendoriuje nurodytą el. pašto dėžutę gausite pakvietimą, kuriame bus pateikta nuoroda kur jungtis (laukelis “Where“). Paspaudę ją, sekite atsidariusias instrukcijas.