Įmonėms

Kokiame tamsiame pokyčių miške esame šiandien ir priešaky?

 • Greitai kintanti verslo aplinka!
 • Darbuotojų motyvacijos kritimas ar perdegimas!
 • Pokyčiai įmonės organizacinėje struktūroje!

 • Kas vyksta rytojaus laimėtojų įmonėse?

 • Greiti pokyčiai darbuotojų elgesyje!
 • Aukštas darbuotojų motyvacijos lygis!
 • Talentų bei lyderių išsiauginimas!

 • Kaip asmeninio ugdymo pagalba pasieksiu tai savo įmonėje?

 • Darbuotojo įprasto elgesio pasikeitimas!
 • Darbuotojo ugdymas unikaliu jam keliu!
 • Darbuotojų savarankiškumo ir įsitraukimo ugdymas!

 • Asmeninis ugdymas / koučingas

  Tai tarpusavio ryšį kuriantys dialogai trunkantys 45-60min, kurių metu klientui pateikiami mąstymą ir atsakomybę veikti skatinantys klausimai.

  Užsiėmimų metu, dažniausiai taikoma G.R.O.W asmeninio ugdymo metodika:
  GOAL – tikslas, kurį nustatome užsiėmimo pradžioje;
  REALITY – dabartinė situacija, kurią jau esate pasiekęs ir nuo kurios pradėsime kurti kelią tikslo link;
  OPTIONS – galimi keliai tikslui pasiekti;
  WILL – pirmųjų žingsnių, kuriuos žengsite tikslui pasiekti, nustatymas.

  Daugiau informacijos apie koučingą DUK skiltyje

  Vieno užsiėmimo kaina 30 Eur.